Хунзахъа Дибир-къади

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
Перейти к навигации Перейти к поиску
Хунзахъа Дибир-къади
МухІамадшафигІ ибн Макъсуд-къади атІ-ТІалтІи ал-Хунзахи ал-Авари ад-Дагъистани.
Аваристаналъул къади
1783(?) — 1814(?)
Цеве вукІарав Макъсуд-къади
Нуцал КӀудияв ГӀумахан
 
Дин: Ислам
Гьави: 1742
Хунзахъ, Авар нуцаллъи
Хвей: 1817
 ?
Вукъун вуго: ?
Тухум: Шалапилал
Гьавураб мехалъ
букІараб цІар:
МухІамадшафигІ
Эмен: Макъсуд-къади
Лъимал: МухІамад атІ-ТІалтІи
Миллат: Аварал
 
ГІелмияб жигарчилъи
ГІелмияб рахъ: гІалимчи, таржамчи, катиб

Хунзахъа Дибир-къади (Макъсуд-къадил МухІамадшафигІ; 1742, Хунзахъ, Авар нуцаллъи — 1817, ?) — Аваристаналъул къади, КІудияв ГІумаханил мирза, кІудияв гІалимчи, жинца авар, гІараб, парс ва турк мацІзул къамусал данде ракІарарав, гІажмалъе реформа гьабурав, гьел мацІаздаса гьунариял асарал ва гІелмиял хІалтІаби таржма гьрурав,[1] шагІир, таржамачи, дипломат.

Дибир къади гьавула умумул къадизабилъунги гІалимзабилъунги букІараб хъизаналда. Гьев цин цІалула жив Аваристаналъул къадилъун вукІарав инсуда цеве, хадув цІалула Кудалис ХІасанидаги Чохъа МахІадаги цеве. Машгьгьурал гІлимзабазда цеве цІалиялъ, Дибир-къадиясе щола кьучІб лъай, ва щвараб лъайги цебетІезабизе, гьев уна ГІагараб Машрикъалде.

Гьесда лъалеб букІана гІараб, парс, гуржи ва турк мацІал. КІудияв ГІумаханил мирза, вакил ва божарав чи хІисабалда, Дибир-къадица хІаракатаб гІахьаллъи гьабулаан пачалихъалъул сиясияб гІумруялда.

Дибир-къади вукІуна гІатІидаб батІи-батІиял гІелмиял маззгьабузул: къанун-гІелмуялъул, астрономиялъул, мантІикъ гІелмуялъул, чанго мацІазул грамматикаялъул, гьунарияб прозачлъул ва поэзиялъу лъай бугев чилъун. Гьес нахъе тола бечедаб гІелмияб ирс. Дибир-къадица кІиго ва лъабго мацІалъул цадахъ бугеб къамус гьабиялда тІад хІалтІиялъ аслу лъола Дагъистаналда лексикография цебетІеялъе.

Гьави ва тухум-кьибил[хисизабизе | код хисизабизе]

Дибир-къадил тухум-кьибил, Макъамат ал-ХІаририялъул ахиралда хъван бугеб

Дибир-къадил жиндирго цІар букІана МухІамадшафигІ (тІубараб цІар: МухІамадшафигІ, Макъсуд-къадил вас, атІ-ТІалтІи, ал-Хунзахи ал-Авари). Гьев гьавуна Аваристаналъул къадилъун вукІарав Шалапил Макъсуд-къадил хъизаналда, Хунзахъ, 1742 соналъ.[2][3]

Дибир-къадил тухумалъул чанго сияхІ буго, бищун мухІканаблъун кколеб буго жиб Дибир-къадица насху гьабун хъвараб Абу-МухІамад ал-Къасими ал-ХІаририясул «Макъамат ал-ХІарири» (гӀар. ماقامت الحريرى‎‎, XI–XII гІ.) абураб асаралъул ахиралда рехсон бугеб.[4][3] Гьеб сияхІалда рехсон вуго умумузул 19 чи:

Шамалдаса АхІмад, гьесул вас ГІусман, гьесул вас ГІали ал-Фарукъи, гьесул вас ХІусейн, гьесул вас Багин, гьесул вас Канкут, гьесул вас Макъсуд, гьесул вас НурмухІамад, гьесул вас ДинмухІмад, гьесул вас ГІабдурахІман, гьесул вас НурмухІамад, гьесул вас ГІабдал, гьесул вас ГьитІинмухІамад, Гьесул вас Шалаф, гьесул вас Макъсуд, гьесул вас Дибир, гьесул вас МухІамад-къади, гьесул васал ХІассан, Дибир, ХІажибек, ГІабдусамад ва Шалап, ахирисесул васал БацІал, ГІабдусамад, Дибир-ХІажияв ва ХІажибек.

Оригиналияб текст (гІараб.)
احمد الشامي وابنهه عثمان وابنه علي الفرقى وابنه حسين وابنه باغين وابنه كنكوت وابنه مقصود وابنهه نورمحمد وابنه عبدالرحمن وابنه نورمحمد وابنه عبدال وابنه هطنو محمد وابنه شلف وابنه مقصود وابنه دبير وابنه محمد قادى وابنه حصان و دبير و حج بيك و عبدالصمد و سلف و وابنائه بژال و عبدالصمد و دبير حاجيو و حاج بيك

Гьеб генеалогияб гъветІ бачІунеб буго гІага-шагарго ХІІІ гІ. ахиралде — ХІV гІ. байбихьуде; гьеб заманалда Дибир-къадил умумузул чи АхІмад аш-Шами вачІун вуго Дагъистаналде, батизе бугеб жо, ислам тІибитІизабиялъе гІоло. Дибир-къадил тухумлъул хІакъалъул хъвай-хъвагІиялда рекъон, гьесул умумуз гІумру гьабун букІун буго Ругъжа, ХVΙ гІ. рахъун руго ГІахьалчІи росулъе (Шалапилазул тухум-кьибилалъул хъвай-хъвагІабазда рекъон, Дибир-къдил умумул ДинмухІмадил, ГІбдулил, ГІитІинмухІамадил ва цо-цо Макъсудилги нисбу букІун буго «Ал-ГІахьалчІи»[3]), ХVΙΙ гІ. Хунзахъе.[1]

ГІумрухъвай[хисизабизе | код хисизабизе]

ГІелму цІали[хисизабизе | код хисизабизе]

Байбихьул лъай Дибир-къадие щола жиндирго эмент Макъсуд-къадихъа, хадув Дибир-къади цІалула жидерго мактабалги мутагІилзабиги рукІарал кІудиял гІалимзаби Кудалиса ХІасанидаги ЧІохъа МахІадаги цеве. Киналниги цІаларалщинал гІалимзабазда цевеги цІалун, Дибир-къадие щола гІелмуялъул батІи-батІиял рахъазул кьучІаб лъай.

Шушаялда Жамал Джаванширида цеве цІалун лъазабула Дибир-къадица парс мацІ. Дибир-къадида мухІканго лъалеб букІана гІараб, парс, тур, гуржи ва тумазул мацІал. Жиндирго гІелму-лъай мухІкан гьабизе гьев уна Туркиялде ва Шамалде. Бакъваккул мацІал лъаял рес кьола Дибир-къадие бусурбабазулаб юриспрюденциялъул, мантІикъалъу, теологиялъул, бакъ-моцІалъул гІелмабазулги, гьел мацІазул грамматикаялъулги, гьунарияб прозаялъулги поэщиялъулги гІатІидб лъай щвезе.[3]

Пачалихъалъул хІалтІуда[хисизабизе | код хисизабизе]

ХІалтІаби[хисизабизе | код хисизабизе]

Дибир-къадил ДжамигІ ал-лугъатайн ли тагІлим ал-ахавайн. 367 гьум.

Лексикографиял асарал:

 • «МаджмугІ ал-лугъат» — парсгин турк къамус (1198/1783–84);
 • «МаджмагІ ал-гІасам» («РагІабазул мажмугІ»)– паср-гІараб-турк къамус (1199/1784);
 • «ДжамигІ ал-лугъатайн ли тагІлим ал-ахавайн» (гӀар. جامع الّلغتین لتعلیم الاخوین‎‎, «КІиго вацасда малъизе кІигІо мацІалъул мажмугІ») – паср-гІараб-турк къамус (1214/1800);
 • ГІарабгин парс къамус мухъазда гъоркь турк мацІалде таржамгун;
 • ГІараб рагІабазул къамус парс мацІалде таржамагун;
 • ГІараб, парс, турк ва авар мацІазул камус;
 • Турк мацІалъул къамус мухъазда гъоркь парс, гІараб ва авар мацІалде таржамагун.

ШигІриял асарал:

 • «Чоралъул хІакъалъулъ къасида» — гІараб мацІлда шигІру.
 • «ТІалтІисесул малъа-хъваял» — гІараб мацІалда малъахъваял;
 • «Зарифат ал-къасид ли рагъмал-хІасид» гІараб мацІалда;
 • «БадаигІ ас-салат би лавамигІ ал-василат» — гІараб мацІалда асар;
 • «Тухфат ал- ахавайан гІан сафар ан-накдайн» гІараб мацІалда асар (батун гьечІо);
 • «Авар ГІуммаханиде» — авар мацІалда элегия (гІажамалъ хъвараб);

«МавагІиз» — авар мацІалда хІутІбаби.

Таржамаби*

 • «Калилал ва Димнал» таржман — адабиял харбазул мажмугІ авар мацІалда;
 • Парс шигІрабазул таржамар авар ва гІараб мацІазде;
 • МухІамад Аварагасул васияталъул таржама парс мацІалдса;
 • Къуръаналъул цо-цо сурабазул таржма парс мацІалде.

Галерея[хисизабизе | код хисизабизе]

Балагье гьединго[хисизабизе | код хисизабизе]

ХІужжаби[хисизабизе | код хисизабизе]

 1. 1,0 1,1 Хунзахъа Дибир-къади. ГІалибегилазул М. П.
 2. Саидов М.-С.Д. Возникновение письменности у аварцев // Языки Дагестана. Махачкала, 1948. Вып. 1.С. 140
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Хунзахъа Дибир-къадил гІумру ва гьунарияб ирс. ГІалибегилазул М. П.
 4. РФ ИИАЭ. Ф.14. № 2085. Л. 178б.

Адабият[хисизабизе | код хисизабизе]

МугъчІваял[хисизабизе | код хисизабизе]