Нуцал

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
Перейти к навигации Перейти к поиску
 Аваристан
Аваристаналъул нуцал
Awarenflag.png
Нуцалзабазул дугъ (гьанжесеб реконструкция)
Тайпа Монархия
Статус Пачалихъалъул бетІер
Резиденция ТӀануси, Хунзахъ
Хъулухъ гІуцІи VI гІ.
Хъулухъ хвезаби 1863
Аваразул байрахъ. Гьанжесеб реконструкция

Нуцал — жал Сариралъул бутІрузул ирсиллалъунги кколел рукІарал, жидер резиденцияги цин ТІануси, хадуб Хунзахъ шагьаралда букІарал Аваристаналъул бутІрузул букІараб титул.

Бещун тІоцевесев нуцаллъун рикІкІуна VI гІасруялда вукІарав Авар-хан. МухІамад Рафиясул «Дагъистаналъул тарихалда» Нуцалзабазул наслу байбихьулеб буго ГІарацханидаса (ГІарацхан І),живги VII гІасруялда вукІарав[1].

Аваристаналъул бищун къуватав ва рагІи билІарав нуцаллъун вукІана КІудияв ГІумахан,[2] жиндир заманалда Авар нуцаллъиялъул пачалихълъиялъул цебетІейги, сиясиябгин экономикияб къуватги завалалда букІарав.

Ахирисев нуцаллъун вукІана Мехтулиса Ибрагьимхан (1859 – 1863). 1863 соналъ Авар нуцаллъи тІубанго Россиялъул империялде гъорлъе ана.

Титул бачІараб бакІ[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

Нуцал абураб титулалда ва гьеб бачІараб бакІалда сверун ругел суалазе мухІканаб жаваб гьечІо. Цо-цо гІелмияб цІех-рех гьабулез рикІкІунеб буго гьеб титул гуржи мацІалъул «нацвал» абураб рагІиялдаса бачІин.[3][4] Амма гьеб теория битІараб букІин цІакъ щакаб буго, щай абуни гьеб термин Гуржиялъ къанагІатгицин хІалтІизабуларо стратификациялъул номенклатураяла. Гьеб рагІул этимология балагьизе ккола жибго Авар мацІалда, жинда жаниб -ал ахир бугел рагІаби гІезегІан ругеб. ГІинтІамизе ккола авар мацІалда «нуцал» абулеб термин гІадин «нуцияв» абураб терминги хІалтІизабулеб букІараблъиялъухъ.[lower-alpha 1][5] Гьеб терминалъулгун релълъенлъи гьабула хадусел терминазги: «нусияв», ай нусил бетІер, ва «нуцІияв» — нуцІа цІунулев. Гьеб кІиябго версиялъ бихьизабулеб буго «нуцІияв» абулеб термин бетІерав нухмалъулесде абулеб «нуцал» терминалде цебетІей. Гьеб пикру хІакълъула Авар пачилхъ жиндир байбихьуда жиндирго хьундасел гІорхъаби гочарухъабаздаса цІунезе гІорхъодасеб пачалихъ хІисабалда Сасниязул Ираналъ кумек гьабун гІуцІун букІин рикІкІиндал.[6]

Нуцалзабазул сияхІ[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ЦІар Нуцаллъиялъул заман Баянал
Awarenflag.png Авар хан VI гІ.
Лъаларел нуцалзаби
Awarenflag.png ГІарацхан І VII
Awarenflag.png Хидиршагь VIII
Awarenflag.png Тараз
Awarenflag.png ГІабас IX
Awarenflag.png Сапишагь
Awarenflag.png Хаважах
Awarenflag.png ПиргІавн X
Awarenflag.png ГІамир
Awarenflag.png Сайгид
Awarenflag.png Тагьмаз XI
Awarenflag.png Пардин (Перид)
Awarenflag.png Байсар І
Awarenflag.pngНамруд XII
Awarenflag.png Кад (Бакир)
Awarenflag.png Пирудшагь
Awarenflag.png ГІумахан
Awarenflag.png ГІарацхан І XIII
Awarenflag.pngСаратан І
Awarenflag.png Суракъат І
Black flag.svg АхІмад
Black flag.svg Абу-Муслим
Awarenflag.png Байар II I Суракъатил вас
Black flag.svg Масумбек
Black flag.svg СултІан ибн Масумбек
Black flag.svg Чупан ибн СултІан
Black flag.svg ГІамирахІмад ибн Чупан
Awarenflag.png ГІамир-СултІан І 1272 - 1295 Байярил вас
Awarenflag.png Малик Саратан І гІ.-ш. 1295 - гІ.-ш. 1318
Лъаларел ханзаби
Awarenflag.png Суракъат ІІ 1353/1354 ?
Awarenflag.png Саратан ІІ
Awarenflag.png Дугърихан І
Awarenflag.png Ибрагьим І
Awarenflag.png МухІамадмирза Ибрагьимил дурц, Дугъриханасул І вас
ГІандуникІ-нуцал I.jpg ГІандуникІ І 1460 - 1485 Ибрагьимил вас
Awarenflag.png Булач-нуцал I 1485 - 1510 МухІамадмирзал вас
Awarenflag.png ГІамирхІамзат-нуцал 1510- 1540 Булач-нуцалил вас ГІума-нуцаласул вас
Awarenflag.png Нуцалхан І 1540 - 1546
Awarenflag.png ГІандуникІ-хан ІІ 1546 - дек. 1569
Awarenflag.png АхІмад 1569 - 1577
Awarenflag.png ТІурарав 1577—1578
Awarenflag.png МухІаммад-Шамхал 1578—1589 Нуцалханасул вас Турарасул вас
Awarenflag.png Канбулак-хан 1589—1595 цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png Шамхалхан I 1595—1596 цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png Ибрагьим II 1596—1605
Awarenflag.png Магьдихан 1605—1514 вас МухІаммад-Шамхал
Awarenflag.png Барти-КІилъилав 1614—1620 ГІандуникІ-ханасул II вас Бартил вас КӀушкӀантІи-КӀилъиласул вас МухІамадханасул вас,
Awarenflag.png ГІумахан I 1620—1634 Шамхалхнасул вас
Awarenflag.png ГІамир ХІамзат-хан I гІ. ш. 1634—1646 Барти-КІилъиласул вас
Awarenflag.png Молдамирза 1646—1650
Awarenflag.png МухІамад-хан I 1650—1656 Барти КІилъиласул
Awarenflag.png Дугрихан II 1656—1668 ГІумаханасул I вас
Awarenflag.png МухІамад-хан II 1668—1688 цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png ГІумахан II 1688—1699 цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png ГІандуникІ-хан III 1699—1706 цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png Дугърихан III цеве рехсарасул вац
Awarenflag.png ГІумахан III 1706—1707 яги КӀудияв Булач, Дугъриханасул III вас вукӀана
Awarenflag.png МухІамад-хан III 1707—1722 цеве рехсарасул вац
Awarenflag.png ГІумахан IV 1722—1735 Турурасул вас, Туралазул тухумалдаса
Awarenflag.png Анкалхан 1735—1740
Awarenflag.png Нуцалхан II 1740—1744 ГІумаханасул IV вас
Awarenflag.png МахІмудхан 1744—1765
МухІамад-нуцал IV БахІарчияв.jpg МухІаммад-нуцал IV БахІарчияв 1765—1774 Булачил ГІумаханасул вас
ГІумахан V КІудияв 1774—1801, апрел цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png Гебек-хан 1801—1802, январ цеве рехсарасул вас
Awarenflag.png СултІан АхІмад-хан 1802—1823 ГІалисултІан Мехтулил вас, Бахубикал рос
Awarenflag.png Сурхай-хан I 1818—1834 Гебек-ханасул вас
Awarenflag.png Аслан-хан I 1827—1828
Awarenflag.png Абу СултІан-хан 1827—1834 СултІан АхІмадханасул вас
Awarenflag.png Баху-бика 1834 ГІумаханасул V яс
Awarenflag.png МухІамадмирза 1834—1837
1837—1859 саназда Авар нуцалъи букІана Хьундасеб Кавказалъул имаматалда гъорлъ
Awarenflag.png Ибрагьим-хан Мехтулиса 1859—1863 СултІан АхІмадханасул вас
1864 соналдаса байбихьун Авар нуцалъи ана Россиялъул империялде гъорлъе

Комментариял[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

  1. Мисалалъе, «нуцияв» термин буго рехсон 1761 соналъ Аваристаналъул къади Макъсудица гьабураб хъвай-хъвагІиялъулъ

ХІужжаби[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

  1. МухІамад Рафи, "Дагъистаналъул тарих"
  2. Краткий исторический взгляд на северный и средний Дагестан до уничтожения влияния лезгинов на Закавказье. Отрывок из рукописи полковника Неверовского. СПб. 1848. с. 33–34.
  3. Криштопа А.Е. О возможном происхождении титула нуцал (гІурус).
  4. Криштопа А.Е. Дагестан в XIII — в начале XV вв. (гІурус).
  5. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII–XIX вв. Ч. II. С. 6–7.
  6. ХІапизилазул М-дил Ш. КІудияв ГІумахан (гІурус).

Адабият[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

  • "Дагъистаналъул Тарих", т. 1, М., 1967;
  • МухӀамадов Р. М., "Дагъистаналъул Тарих", МахӀачхъала, 1961.
  • Сычев Н.В. Книга династий. М., 2008. с. 637-638.

Линкал[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]