ГІарани гьоркьохъеб школа, ХІамзатил Расулил цІаралда бугеб

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
Перейти к навигации Перейти к поиску
ЦІалул бакІ
ГІарани гьоркьохъеб школа, ХІамзатил Расулил цІаралда бугеб
ГІарани Школа
Arani School.jpg
Школалъул сурат
ТІубараб цІар Муниципалияб пачалихъалъулаб гІаммаб лъай кьеялъулаб гІуцІи «ГІарани гьоркьрхъеб гІаммаб лъай кьеялъул школа, ХІамзатил Расулил цІаралда бугеб»
Цогидал цІарал гІур. Аранинская средняя общеобразовательная школа имени Расула Гамзатова
Тарих
Рагьараб сон 1930
ГІуцІи
Тайпа Гьоркьохъеб школа
Директор ПатахІилазул МухІамадил СалихІал
ЦІалул рахъалъ кумекчІужу МухІаммадгІалилазул ГІалил Зарипат
МугІалимзаби 48 мугІалим
ЦІалдохъаби 210
Интернат Буго
Адрес
Бугеб бакІ ГІарани росу, Хунзахъ мухъ
ХІакъикъияб адрес 368273, Дагъистаналъул Жумгьурият, Хунзахъ мухъ, ГІарани росу
Сайт https://s1arn.siteobr.ru

ГІарани гьоркьохъеб школа, ХІамзатил Расул цІаралда бугеб яги ГІарани школа (тІубараб цІар Муниципалияб пачалихъалъулаб гІаммаб лъай кьеялъул гІуцІи «ГІарани гьоркьрхъеб гІаммаб лъай кьеялъул школа, ХІамзатил Расулил цІаралда бугеб», гІур. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Аранинская средняя общеобразовательная школа им. Р. Г. Гамзатова" къокъго гІур. Аранинская СОШ им. Р. Г. Гамзатова) — Хунзахъ мухъалъул ГІарани росулъ бугеб гьоркьохъеб школа, жибги аваразул кІудияв шагІир ХІамзатил Расулил цІаралда бугеб.

ГІарани школа буго Хунзахъ мухъалда бугеб кІудиял школабазул цояб ва бищун кІудияб жиндир интернат бугеб школа.

2016 соналъул январалдаса байбихьун ГІарани школалъе нухмалъи гьабулей йиго директор ПатахІилазул СалихІат[1].

Школалъул тарих[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

1930 соналъ Совет хІукуматалъ киназего гІаммаб бабихьул лъай щвеялъул къанун бахъизегІан, киналго росабалъ рукІинчІо школаби.

ГІарани хъалаялда жанир рукІана кинабго мухъалъул гІуцІалаби ва лъабго лъай кьолеб бакІ:

 1. Авар субтехникум;
 2. Рекьарухъабазул гІолилазул школа (гьенире росулаан 3-4 класс лъугІизарурал);
 3. МугІрузул мухъазул росабазе кадраби хІадурулеб школа;

Байбихьул школалъе гьениб бакІ букІинчІо. ТІоцебесеб байбихьул школа рагьана 1930 соналъул 1 сентябралъ МухІамадилазул МуртазгІалил рокъоб, ЦІада, Гиничукь ва ГІарани росдал 7–16 сон барал лъималазе. Гьел рикьун рукІана бугеб лъаялда рекъон. МугӀалимзаби рукІана:

 • ТІалхІатилазул Мухтар
 • ХІажилазул МухІамад
 • МухІамадилазул МухІидин
 • Чупанилазул Запир

Школалъул нухмалъулев вукІана Илъаса Шамилилазул ГІали; гьединго гьений хІалтІулей йикІана гІурус учительница Дора.

1934 соналъ Авар субтехникум бахъана Шурае, Рекьарухъабазул гІолилазул школалъул гьабуна ТІубачІеб гьоркьохъеб школа, гьелъул директорлъун лъугьана авар фольклор данде бакІарулев, авар мацІалъул хІакъалъул тІахьал хъварав ГІалиханилазул Заирбег (ДАССР-алъул мустахІикъав мугІалим).

ХӀамзатил Расул, жиндир цІаралда ГІарани школа бугев.

ГІарани тІ.гь. школалъул тІоцебесеб школа лъугӀи букІана 1935 соналъ. Гьеб соналъул школа лъугӀаразда гьоркьов вукІана Хунзахъа МуртазгІалилазул МухІамад, жиндие кІудиб ватІанияб рагъулъ 9 орден щварав. ГІарани ТІ. Гь. школа лъугІарал гІемерисез гІахьаллъи гьабуна кІудияб ватІанияб рагъулъ, гьезда гьоркьор ЛъагІелухъа ГьитІиновасасулазул ХІайдарбег, ГІахьалчІиса Сайпулагьилазул МухІамад, БакьайчІиса ГІалилазул МалламухІамад ва Баринилазул ГІабдулвахІид.

1939 соналъ ГІарани тІубачІеб гьоркьохъеб школа хисизабуна ГІарани гьоркьохъеб школалде; директорлъун тана тІоцебе жиндие тІадегІанаб лъайги щварав, чІахІиял классазда математикаги кьолев вукІарав Илъаса ХІажилазул МухІамадсайгид. Гьеб заманалъ школалда хІалтІулел рукІана ЧІохъа ГІалилазул ИсхІакъ (физикалъул мугІалим) ва Маклакилазул ГІумар (математикаялъул мугІалим), МухІамадилазул Бадави, НурмухІамадилазул Камалудин (военрук), МухІамадилазул Сайгид (бабихьул классазул мугІалим), ЗайнулгІабидилазул АхІмад. ХІалтІулел рукІана гІурус мугІалимзабиги: Сталинград областалдаса Адукова Н. С. ва Воронеж областалдаса Смирнова Н. А. Школалъул цӀулул рахъалъ кумекчилъун вукӀана ХІамзатил МухІамад, ЦӀадаса ХӀамзатил вас.

1939–1940 соназда ГІарани школалда хІалтІулев вукӀана ХӀамзатил Расули, байбихьул классазул мугІалим хІисабалда.

Рагъда цересел соназ ГІарани школалда хІалтІулев вукІана хадув жив Совет пачалихъалъул бахІарчилъун вахъарав гІурус мугӀалим Михаил Федин.

1942 соналъ ГІарани школалъул директорлъун хІалтІулев вукІана Степовой М., гьесда цадахъ хІалтІулей йикІана гьесул чІужу Самарченко О., математикаялъул мугІалим.

Рагъдаса хадусел соназул тІоцебесеб школа лъугӀи букІана 1946 соналъ. Гьеб 10-леб классалда вукІана микьго цІалдохъан. Школалда тІадегІанаб лъай бугел учительзабиги рукІинчІого, цІалдохъаби ине кколаан экзамен кьезе ЧІохъе. Гьезда цадахъ гьениве ун вукІана директор ГІалисултІанил МухІамад[2].

Школалда хІалтІулел рукІарал[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

Директорзаби[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалъул директорзабилъун рукІана[3]:

 1. ХІажилазул МухІамадсайгид
 2. Сулейманилазул Каримулагь
 3. ТІалхІатилазул Мухтар
 4. Степовой Михаил
 5. МухІамадилазул Бадави
 6. Юсупилазул МухІамад
 7. ГІалисултІанилазул МухІамад
 8. ХІажилазул МуртазгІали
 9. ГІабдурахІманилазул ГІабдурахІман
 10. Хуршилазул ГІабдула
 11. Сиражудинилазул МухІамадгІали
 12. Ясулазул ХІажи
 13. ГІамирханилазул МухІамад
 14. Шахшалазул ХІамзат
 15. Расулилазул Ислам
 16. ХІамзалазул ГІбдулатІип
 17. Насухилазул МухІамад
 18. РахІматулагьилазул Заурбег
 19. Мусалазул Сулейман
 20. ПатахІилазул СалихІат (2016 соналъул январалдаса).

МугІалимзаби[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалъул рагъулъ гІахьаллъи гьабурал мугІалимзаби.

 • ХІайдарбегилазул Мансур
 • ХІусейнилазул ГІумардибир
 • Сиражудинилазул МухІамадгІали
 • ЗайнулгІабидилазул АхІмад
 • МухІамадилазул Наби
 • МухІамадилазул ГІалибулат
 • ХІамзатилазул МухІамад
 • ГІабдулмажидов ГІабдулмажид
 • ХІажилазул МухІамадсайгид
 • ГІабдурахІманилазул ГІабдурахІман
 • Гьиматилазул МухІамадрасул
 • Аталазул МахІач
 • Аталазул ХІусейнхІажи
 • Абакарилазул МухІамад
 • Халидилазул НурмухІамад
 • Сулейманилазул Каримулагь
 • ГІусманилазул ГІусман
 • ГІусманилазул Заку
 • МалахІусейнилазул МухІамад
 • МухІамадилазул Басир
 • ХІажилазул МуртазгІали

Рагъул соназги, гьезда хадусел соназги гІемерисел учительзаби рукІана къватІиса рачІарал, бакІалъул лъай кколеб къадаралъул букІинчІо. ГІарани школалда хІалтІила рукІарал къватІиса рачІарал мугІалимзаби[4]:

 • Степовой М.
 • Самарченко О.
 • Серебрякова Б.
 • Серебрякова С.
 • Шардюкова
 • Сухина П.
 • Штефаненко Т.
 • Чалова В
 • Урюпина
 • Кодинцова Д.
 • Астратянц
 • Ниженка
 • Орел В.
 • Катин В.
 • Цупенова Р.
 • Бахталовская
 • Бухтова А
 • Крутова В
 • Кузнецов А.
 • Кузнецова У
 • Чантурия Л.
 • Заурбеков Арсланали
 • Скориков
 • Толмачева А.
 • Кириченко
 • Сухенко
 • Федин М.
 • Цогоева
 • Семиренова
 • Афанасьева

Школа жакъа къоялъ[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

Школалъул гІуцІи[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалъе 2007 соналъ лъай кьеялъул инновациял рилъинарулел лъай кьолел гІуцІалабазул къецазда беренлъи ккураб школа хІисабалда кьураб

ГІарани школалъул буго 90 бакІ бугеб интернат, боголрукъ ва 120 бакІ бугеб кваналеб рукъ. Буго магІишаталъулаб амбар ва гараж. Школалде бачун буго лъим. Жиндир заманалда рукІана автодром ва лъабго машина.

Школалъул буго цебе тІураб лъай кьеялъулгин материалияб аслу. Буго цІалул устархана (90 м2) ва 0,8 гектар бугІеб бакІ, цІалдохъабазе хІалтІаби гьаризе. Школалда цебетІураб буго спортги, школалъул азбаралда руго волейболалъеги, футболалъеги, гимнастикаялъеги майданал, школалъул стадион, спортзал, гугарухъабазул зал, кьвагьдеялъул зал.

Жибго школалъул минаялъуб буго 23 классалъул рукъ, 17 паспорт бугеб кабинет, 15 компьютер бугеб класс. ГІураб къадар буго цІалуе къварегІунебщинаб материалалъул[5].

ГІарани школа буго мухъалъул аслияб школазул цояб. Гьенир гьарула мухъалъул спорталъулал къецал, гугарухъабазул къецІал. Щибаб соналъ гьабула математикаялъул батІи-батІиял мухъазда гьоркьосеб олимпиада[6]. Жиндир заманалда гьабулаан Хунзахъ мухъалъул щибаб олимпиада.

Школалда жигаралда ва кІудияб кІваралда хІалтІула батІи-батІиял горсвераби; лъикІал хІасилал рихьизарула мухъалъул ва мухъазда гьоркьосел къецазда кечІ ахІиялъул горсвериялъ (Дагъистаналъул маданияталъул министерсвоялъ гьелъие 2002 соналъ кьуна 3-леб даражаялъул диплом, 2003 — 2-леб даражаялъул).

ГІарани школалъул цІалдохъабаз гІахьаллъи гьабула ва бергьенлъаби росула мухъалъул олимпиадабазда ва цогидал цІалул къецазда.

Гугари цебе тІеялъе чІезарун руго киналго шартІал. ЦІалдохъабаз гІахьаллъи гьабула ва бергьенлъаби росула мухъалъул жумгьурияталъул къецазда. Ахираб 10 соналда жаниб, ГІарани школа лъугІизабурав 4 чи вахъана спорталъул мастерлъун, цояы — спорталъул мастерасде кандидатлъун, кІигояв — Дагъистаналъул чемпионлъун, 1 — Россиялъул Жанублъиялъул къецазул лъабцӀул бергьаравлъун[7].

2008 соналъ лъай кьеялъул миллияб проекталдалъун ГІарани школалъе кьуна президентасул грант[8].

МугІалимзабазул коллектив[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалда хІалтІулев вуго 48 мугІалимги 18 техникияв хІалтІухъанги. МугІалимзабазул персоналалъул руго: тІадегІанаб педагогияб лъай бугев 44 мугІалим, гьоркьохъеб педагоияб лъай бугев — 4, тІадегІанаб категориялъул 6 мугІалим, тІоцебесеб категориялъул 24 мугІалим, кІиабилеб категориялъул — 17; РСФСРалъул лъай кьеялъул отличник — 1 чи; Дагъистаналъул лъай кьеялъул «отличник » — 3 чи; Россиялъул халкъияб лъай кьеялъул мустахІикъав хІалтІухъан — 2 чи.

ЦІалдохъаби ва выпускникал[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалъ жакъе къоялде щвезегІан къватІиве виччана 3000 гІансев цІалдохъан (70 выпуск).

Меседил медаль щварал цІалдохъаби[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

ГІарани школалда цІаларал машгьурал гӀадамал[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

 • ХӀамзатил Расулаваразул кІудияв шагІир, Социализмалъул хІалтІул БахІарчи, Андрей ТӀоцевеахӀарасул Орден щварав, Ленинил ва Пачалихъияб шапакъатазул лауреат, халкъаздагьоркьосел «Фирдоусил», «Христо Ботевасул» ва «20 гІасруялъул поэзия» шапакъатазул лауреат;
 • ГІалилазул Гьимбатил МухІуДагъистаналъул тІоцевесев президент;
 • МухІамадов МухІамадил АхІмад — СССРалъул гІелмабазул академиялъул член-корреспондент, ДПУ ва ДППУ ялъул ректор;
 • ХІамазатилазул ХІамзатил ХІажи — СССРалъул ва Россиялъул гІелмабазул академиялъул член-корреспондент, Дагъистаналъул тарихалъул, мацІалъул ва адабияталъул институталъул директор;
 • МухІамадилазул МухІамадил Дибир — тарихиял гІелмабазул доктор;
 • Шигьабудинилазул ХІамзатил МухІамад — тарихиял гІелмабазул доктор, ДППУялъул кафедралъул заведующий;
 • Айтберилазул Айтберил МухІамад — илологиял гІелмабазул доктор, ДППУялъул кафедралъул заведующий;
 • ГьитІинасулазул МухІамадил Наби — медицинаялъул гІелмабазул доктор;
 • ГІалилазул Набил Расул — медицинаялъул гІелмабазул доктор;
 • Хочбарилазул МухІамадил Загьид «Мостстрой» гІуцІиялъул генералияв конструктор;
 • ГІумарилазул МухІамадкъадил МухІамад — гІелмабазул доктор, Новгородалъул Росдал магІишаталъул Академиялъул профессор;
 • КъурбангІалилазул ХІосенил МухІамад — тарихиял гІелмабазул кандидат, Москваялъул маданияталъул университеталъул доцент;

Иццал[хисизабизе | вики-текст хисизабизе]

 1. https://www.instagram.com/p/BAm4reyTdDr/
 2. https://archive.ph/M2Ru0#selection-1023.0-1097.103
 3. https://archive.ph/M2Ru0#selection-1023.0-1097.103
 4. https://archive.ph/M2Ru0*selection-1023.0-1097.103
 5. https://archive.ph/M2Ru0#selection-1023.0-1097.103
 6. https://www.instagram.com/p/BwSoaWaBtgP/
 7. https://archive.ph/M2Ru0#selection-1023.0-1097.103
 8. https://archive.ph/M2Ru0#selection-1023.0-1097.103