Абидусалъул сияхӀ

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
XIII гІ. н. щ.
XIX Наслу
76 цІар
Y5
N35
M17

Мени (Менес)
raC10Y5

Менмаатра (Сети I)
I Сетил хІарам, Абидус
Огюст Мариет

Абидосалъул сияхІНекІсияб Египеталъул пиргІавназул сияхІ, жиб Абидусалда I Сетил хІарамалъул къадада бекІкІун гьабураб. СияхІалда буго 76 пиргІавнасул картушалда жаниб хъвараб цІар, Менесидаса бахъараб I Сетиде щвезегІан. СияхІ батан Мариетида. Гьелдаса цебе батараб ва дагьабги квеш цІунун хутІараб гьединабго Рамсесил хІарамалдаса сияхІалде данде ккун, гьаб сияхІалда абула «цІияб Абидоссалъул таблица» абун (la nouvelle table d’Abydos).

Сипат-сурат[хисизабизе | код хисизабизе]

Ункъго цойги ханзабазул сияхІалда цадахъ (Палермоялъул гІамачІ, Карнакалъул сияхІ, Саккараялъул сияхІ, Туриналъул ханзабазул сияхІ) Абидусалъул сияхІ ккола пиргІавназул ханлъиялъул тартиб чІезабиялъе цІакъ кІвар бугеб иццлъун.

СияхІ буго I Сетил Абидусалда бугеб хІарамалъул ханзабазул галереялъул жанахІалъул жанубияб къадада. Гьелъул байбихбуда вуго вахъун Сети I ва гьесул вас ва ирсилав Рамсес.

Абидосалъул сияхІалъул тІубараб сурат
Абидосалъул сияхІалъул тІубараб сурат

ПиргІавназул ханлъиялъул тартиб, хасго Басрияб ханлъиялъул пиргІавназул, бихьизаби гуребги, сияхІалда рехсон руго VII ва VIII наслабазул гІемерисел пиргІавназул цІарал, ва гьелъ сияхІалъул кІудияб кІвар буго.

СияхІалда гьечІо I ва II хиси ккараб заманалъул пиргІавназул ва гиксосазул цІарал. ГьечІо гьединго XVIII наслуялъул хадусев 5 пиргІавнасул цІар:

  • ХІатшепсут (Мааткара) — III Тутмосил регент, жинца хвезегІан ханлъи гьабурай, гьелъул цІар хъвачІолъиялъе гІилла батизе бегьула гьелъул цІарал III Тутмосица жиндир заманалда тІагІинарула рукІин.
  • Ахенатен (Неферхеперура) — гьесул цІар сияхІалда гьечІолъиялъе гІилла буго гьев, египтяназул диналдаса инкар гьабиялъ, бидгІачилъун лъазави ва нагІана кьун тей.
  • Сменхкара (Анх-хеперура)
  • Тутанхамун (Небхеперура)
  • Ай (Хеперхеперура)

Ахирисев лъабго пиргІавнасул цІар гьечІолъиялъул гІилла буго гел гьединго Амарнаялъул периодалда ва Ахенатенида хурхарал рукІин ва бидгІачагІи хІисабалда нагІана кьун тарал рукІин.

СияхІалъул гІуцІи[хисизабизе | код хисизабизе]

СияхІ гІуцІун буго лъабго кьералъ, щибалда 38 картуш бугеб. КІиго тІасияб кьералда. КІиго тІасияб кьералда руго пиргІавназул цІарал, щибабсул цо-цо, жал ханлъи гьабиялъул тартибалда рекъон, сияхІалъул тІасияб мухъалъул квегІидаса байбихьун ругел.

Абидосалъул сияхІалъул картушазул сурат.

I Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

1–8 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
1
Y5
N35
M17
Мени (Mn.j) Менес
2
t
t
M17
Тети (Ttj). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. ХІор-АхІа
3
M17tM17
Ити (Jtj)[1]. Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Джер
4
M17tG1
Ита (Jtȝ). Туриналъул сияхІалда — Итуй. Уаджи, Джет
5
N24
N24
Сепати (Spȝt.j). Туриналъул сияхІалда — Къененти. Ден, Семти, Удиму[2]
6
U7
r
N42p
Мерибиап (Mr-bjȝ-p). Туриналъул сияхІалда — Мерибиапен. Анеджиб, Аджиб
7
A21A
Семсу (Iry?/Smsw?). Туриналъул сияхІалда — Семсем. Семерхет
8
qbH
КъибехІ(у) (Qbḥ). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. КъагІ

II Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

9–14 картуш
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
9
bU28wP11
Беджау (Bḏȝ.w). Туриналъул сияхІалда — Баунечер. ХІотепсехемуи,
10
D28D52
D52
D52
Какау (Kȝ-kȝ.w). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Небра, Ранеб[2], Kechoôs
11
W10AE11R8N35
Банечер (Bȝ-nṯr). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Нинечер, Binothris
12
M13ns
Ваджнес (Wȝḏns). Туриналъул сияхІалда цІар хун буго. Венег, Ougotlas
13
sn
d
i
Сенеди (Snd.j). Туриналъул сияхІалда — Сенедж Сенедж
14
U28 U28 D1i i
Джаджаи (Ḏȝḏȝj). Туриналъул сияхІалда — Бабти Хасехемуи, Sesochris
Абидусалъул сияхІалда гьечІо II Наслуялъул ахиралъул цо-цо пиргІавнал, жидеда гьоркьоб къец букІун батизе бегьулел.


III Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

15–19 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
15
V30D28Z1
Небка (Nb-kȝ). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Санахт, Necherophes
16
HASHD45V17
Джосер-Са (...-ḏsr-sȝ)[3]. Туриналъул сияхІалда — Джосер Джосер, ХІор-нечери-хет Tosorthos
17
t
t
M17
Тети (Ttj). Туриналъул сияхІалда — Джосер-ти Сехемхет, Tyreis
18
O34I10S29
Седжес (Sḏṣ). Туриналъул сияхІалда — ХІуджефа. Хаба, ХІуджефа II, Sephuris
19
nfrkAra
Неферкара (Nfr-kȝ Rˁ). Туриналъул сияхІалда — ХІуни. ХІуни, Mesochris
Седжес абулеб рагІи ккола НекІсияб Египеталъул къаламчагІаз цІар лъаларев пиргІавнасул бакІалда тІокІцІар хІисабалда хъвалеб букІараб рагІи, жиндир магІнаги "гьечІев", "гьоркьов тарав" абураб. Гьебго хІисабалда цогидал Туриналъул ва Саккараялъул сияхІазда хІалтІизабун буго ХІуджифа абураб рагІи.

IV Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

20–25 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
20
snfrw
Снеферу (Snfr-wj). Туриналъул сияхІалда — Сенефер Sôris
21
Aa1
f
w
Хуфу (Ḫ(w)j.f w(j)). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Хеопс
22
raDdf
Джедефра (Ḏd.f Rˁ). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Раджедеф, Ratoises
23
ra
N28
a
f
Хафра (Ḫʿj-f-Rʿ). Туриналъул сияхІалда бащдаб цІар гурони гьечІо. Хауфра, Chephren
24
raY5
n
kA
Z2
Менкаура (Mn-kȝ.w-Rˁ). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Mykerinos
25
A50O34
O34
kA
f
Шепсескаф (Špṣṣ-kȝ.f). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Serberchêres

V Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

26–33 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
26
wsrskA
f
Усиркаф (Wsr-kȝ-f). Туриналъул сияхІалда цІаралъул бащдаб тІагІараб буго. Усиркара
27
raD62w
СахІура (Sȝḥ w Rˁ). Туриналъул сияхІалда букІараб цІар тІагІун буго. Небхау
28
kAkAi
Какаи (Kȝ-kȝ-j) Нефериркара Какаи, Nephercheres (Νεφερχέρης)
29
ranfrf
Ранефереф (Неферефра) (Nfr.f Rˁ) Неферефра, Cheres
30
ra
n
F12 s
D21
Ниусирра (N.wsr Rˁ) Ниусирра Ини
31
G5mnkA
kA
kA
МинкаухІор (Mn-kȝw-Ḥr) МинкаухІор Каиу, Mencheres
32
raDdkA
Джедкара (Ḏd-kȝ-Rˁ). Туриналъул сияхІалда — Джед. Джедкара Исеси, Tancheres
33
wn
n
is
Унис (Wnjs). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Унас, ХІор-ваджи-тави, Onnos
28-б номералдаса хадув гьечІо пиргІавн Шепескара

VI Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

34–39 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
34
t
t
i
Тети (Ttj) Тети II, СихІотеп-тауи
35
rawsrskA
Усиркара (Wsr-kȝ-Rˁ)
36
raU7
r
ii
Мерира (Mry Rˁ) Пипи I, Мери-тауи
37
raU6r
n
Меринра (Mry.n-Rˁ) Немтиемсаф Меринра I
38
ranfrkA
Неферкара (Nfr-kȝ-Rˁ) Пипи II, Phiops II.
39
N5U7
n
G42mV16
f
Меринра Саемсаф (Mr-n-Rˁ-Nmti-m-sȝ.f) Немтиемсаф Меринра II
Лъеберал ичІабилеб картушалдаса байбихьула кІиабилеб кьер. ТІоцебесеб хиси ккараб заманалъул VII наслуялъул цониги пиргІавн рехсон гьечІо сияхІалда.

VIII Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

40–47 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
40
raR8kA
Нечеркара СиптахІ (Nṯr-kȝ-Rˁ)
41
ramn
n
kA
Менкара (Mn kȝ Rˁ)
42
ranfrkA
Неферкара (Nfr-kȝ-Rˁ) Неферкара II
43
N5nfrD28V30D58ii
Неферкара Неби (Nfr-kȝ-rˁ nbjj)
44
N5R11D28U4A33
Джедкара Шемаи (Ḏd kȝ rˁ šm3j)
45
N5nfrD28
Aa1
n
d
G43D56
Неферкара Хенду (Nfr kȝ rˁ ḫndw)
46
G5U7D21
n
МеринхІор (Mr n Ḥr)
47
O34nfrD28
Синеферка (S.nfr kȝ) Неферками
48–56 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
48
ran
kA
Никара (N-kȝ-rˁ)
49
N5nfrD28
X1
r
D21
E23
Неферкара Тереру (Nfr kȝ rˁ tr(r)rw)
50
G5nfrD28
НеферкахІор (Nfr-kȝ-Ḥr)
51
N5nfrD28Q3
Q3
iiS29n
D58
Неферкара Пеписенеб (Nfr-kȝ-Rˁ pjpj snb)
52
O34
D28
F35D36
n
W24G43
Синеферка Ану (Snfr-kȝ ˁnw) Неферками Ану
53
N5A28D28
Z2
Къакаура (Qȝj-kȝw-Rˁ) Къакара Иби
54
N5nfrD28
Z2
Неферкаура (Nfr kȝ.w Rˁ) Неферкаура II
55
G5nfrD28
Z2
НеферкаухІор (Nfr-kȝ.w Ḥr)
56
N5nfrir
D28
Неферирикара (Nfr-jrj kȝ Rˁ)

XI–XII Наслаби[хисизабизе | код хисизабизе]

57–61 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
57
N5
V30
P8
НебхІапетра (Nb-ḥȝpt-Rˁ) МентухІотеп II
58
rasS34D28
Санхкара (S.ˁnḫ-kȝ-Rˁ МентухІотеп III
59
rasR4
t p
ib
СихІотепибра (S. ḥtp-jb-Rˁ) АменемхІат I, Amenemes
60
raxprkA
Хеперкара (Ḫpr-kȝ-Rˁ) Сенусрет I, Sesonchosis
61
N5
S12
D28 D28
D28
Небкаура (Nbw-kȝw-Rˁ) АменемхІат II
62–65 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
62
N5N28L1
Хахеперра (Ḫˁ-ḫpr-Rˁ) Сенусрет II
63
raN28D28 D28
D28
Хаикаура (Ḫˁj-kȝw-Rˁ) Сенусрет III
64
ra
n
U5a
t
Нимаатра (Nj-mˁȝt-Rˁ) АменемхІат III, Ammenemes, Lamares
65
raU5
a
xrww
Маахерура (Mȝˁ-ḫrw-Rˁ) АменемхІат IV, Ammenemes

XVIII Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

66–74 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
66
ra
nb
F9
t t
НебпехІтира (Nb-pḥtj-Rˁ) АхІмос I, Amosis
67
raD45kA
Джесеркара (Ḏsr-kȝ-Rˁ) АменхІотеп I, Amenopis
68
ra
O29
xprkA
ГІахеперкара (ˁȝ-ḫpr-kȝ-Rˁ) Тутмос I
69
ra
O29
xprn
ГІахеперинраа (ˁȝ-ḫpr-n-Rˁ) Тутмос II
70
ra
mn
xpr
Менхеперра (Mn-ḫpr-Rˁ) Тутмос III ТІадегІанав
71
N5
O29
L1Z2s
ГІахеперура (ˁȝ-ḫprw-Rˁ) АменхІотеп II, Amenopis II
72
ra
mn
xprZ2s
Менхеперура (Mn-ḫprw-Rˁ) Тутмос IV
73
ramAatnb
Небмаатра (Nb-Mȝˁt-Rˁ) АменхІотеп III, Amenopis III
74
ra
Dsr
xpr
Z2
rastp
n
Джесерхеперура-Сетепенра (Ḏsr-ḫprw-Rˁ-stp-n-Rˁ) ХІоремхІеб

XIX Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

75–76 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
75
ra
mn
F9
t t
МенпехІтира (Mn-pḥtj-Rˁ) Рамсес I, Menophres
76
ramAatmn
Менмаатра (Mn-Mȝˁt-Rˁ) Сети I, Sethos

СияхІалъул ахир[хисизабизе | код хисизабизе]

Картушазул 3-б кьер буго сияхІалъул графикияб ахир. Гьеб фризалда руго цохІо I Сетил кІиябго цІаралъул (жиндирго ва тах цІаралъул) картушал:

СияхІалъул ахир

ХІужжаби[хисизабизе | код хисизабизе]

  1. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Zürch 1994.
  2. 2,0 2,1 Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum Weltwunder (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Band 30). 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Philipp von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-1142-7.
  3. (!) СияхІалда бугеб цІаралъул тІоцебесеб иероглиф цІализе бажарулареб хІалалъ тІаса ун буго

КъватІисел линкал[хисизабизе | код хисизабизе]