Абидусалъул сияхІ

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
XIII гІ. н. щ.
XIX Наслу
76 цІар
Hiero Ca1.svg
Y5
N35
M17
Hiero Ca2.svg

Мени (Менес)
Hiero Ca1.svg
raC10Y5
Hiero Ca2.svg

Менмаатра (Сети I)
I Сетил хІарам, Абидус
Огюст Мариет

Абидосалъул сияхІНекІсияб Египеталъул пиргІавназул сияхІ, жиб Абидусалда I Сетил хІарамалъул къадада бекІкІун гьабураб. СияхІалда буго 76 пиргІавнасул картушалда жаниб хъвараб цІар, Менесидаса бахъараб I Сетиде щвезегІан. СияхІ батан Мариетида. Гьелдаса цебе батараб ва дагьабги квеш цІунун хутІараб гьединабго Рамсесил хІарамалдаса сияхІалде данде ккун, гьаб сияхІалда абула «цІияб Абидоссалъул таблица» абун (la nouvelle table d’Abydos).

Сипат-сурат[хисизабизе | код хисизабизе]

Ункъго цойги ханзабазул сияхІалда цадахъ (Палермоялъул гІамачІ, Карнакалъул сияхІ, Саккараялъул сияхІ, Туриналъул ханзабазул сияхІ) Абидусалъул сияхІ ккола пиргІавназул ханлъиялъул тартиб чІезабиялъе цІакъ кІвар бугеб иццлъун.

СияхІ буго I Сетил Абидусалда бугеб хІарамалъул ханзабазул галереялъул жанахІалъул жанубияб къадада. Гьелъул байбихбуда вуго вахъун Сети I ва гьесул вас ва ирсилав Рамсес.

Абидосалъул сияхІалъул тІубараб сурат
Абидосалъул сияхІалъул тІубараб сурат

ПиргІавназул ханлъиялъул тартиб, хасго Басрияб ханлъиялъул пиргІавназул, бихьизаби гуребги, сияхІалда рехсон руго VII ва VIII наслабазул гІемерисел пиргІавназул цІарал, ва гьелъ сияхІалъул кІудияб кІвар буго.

СияхІалда гьечІо I ва II хиси ккараб заманалъул пиргІавназул ва гиксосазул цІарал. ГьечІо гьединго XVIII наслуялъул хадусев 5 пиргІавнасул цІар:

  • ХІатшепсут (Мааткара) — III Тутмосил регент, жинца хвезегІан ханлъи гьабурай, гьелъул цІар хъвачІолъиялъе гІилла батизе бегьула гьелъул цІарал III Тутмосица жиндир заманалда тІагІинарула рукІин.
  • Ахенатен (Неферхеперура) — гьесул цІар сияхІалда гьечІолъиялъе гІилла буго гьев, египтяназул диналдаса инкар гьабиялъ, бидгІачилъун лъазави ва нагІана кьун тей.
  • Сменхкара (Анх-хеперура)
  • Тутанхамун (Небхеперура)
  • Ай (Хеперхеперура)

Ахирисев лъабго пиргІавнасул цІар гьечІолъиялъул гІилла буго гел гьединго Амарнаялъул периодалда ва Ахенатенида хурхарал рукІин ва бидгІачагІи хІисабалда нагІана кьун тарал рукІин.

СияхІалъул гІуцІи[хисизабизе | код хисизабизе]

СияхІ гІуцІун буго лъабго кьералъ, щибалда 38 картуш бугеб. КІиго тІасияб кьералда. КІиго тІасияб кьералда руго пиргІавназул цІарал, щибабсул цо-цо, жал ханлъи гьабиялъул тартибалда рекъон, сияхІалъул тІасияб мухъалъул квегІидаса байбихьун ругел.

Абидосалъул сияхІалъул картушазул сурат.

I Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

1–8 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
1
Hiero Ca1.svg
Y5
N35
M17
Hiero Ca2.svg
Мени (Mn.j) Менес
2
Hiero Ca1.svg
t
t
M17
Hiero Ca2.svg
Тети (Ttj). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. ХІор-АхІа
3
Hiero Ca1.svg
M17tM17
Hiero Ca2.svg
Ити (Jtj)[1]. Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Джер
4
Hiero Ca1.svg
M17tG1
Hiero Ca2.svg
Ита (Jtȝ). Туриналъул сияхІалда — Итуй. Уаджи, Джет
5
Hiero Ca1.svg
N24
N24
Hiero Ca2.svg
Сепати (Spȝt.j). Туриналъул сияхІалда — Къененти. Ден, Семти, Удиму[2]
6
Hiero Ca1.svg
U7
r
N42p
Hiero Ca2.svg
Мерибиап (Mr-bjȝ-p). Туриналъул сияхІалда — Мерибиапен. Анеджиб, Аджиб
7
Hiero Ca1.svg
A21A
Hiero Ca2.svg
Семсу (Iry?/Smsw?). Туриналъул сияхІалда — Семсем. Семерхет
8
Hiero Ca1.svg
qbH
Hiero Ca2.svg
КъибехІ(у) (Qbḥ). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. КъагІ

II Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

9–14 картуш
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
9
Hiero Ca1.svg
bU28wP11
Hiero Ca2.svg
Беджау (Bḏȝ.w). Туриналъул сияхІалда — Баунечер. ХІотепсехемуи,
10
Hiero Ca1.svg
D28D52
D52
D52
Hiero Ca2.svg
Какау (Kȝ-kȝ.w). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Небра, Ранеб[2], Kechoôs
11
Hiero Ca1.svg
W10AE11R8N35
Hiero Ca2.svg
Банечер (Bȝ-nṯr). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Нинечер, Binothris
12
Hiero Ca1.svg
M13ns
Hiero Ca2.svg
Ваджнес (Wȝḏns). Туриналъул сияхІалда цІар хун буго. Венег, Ougotlas
13
Hiero Ca1.svg
sn
d
i
Hiero Ca2.svg
Сенеди (Snd.j). Туриналъул сияхІалда — Сенедж Сенедж
14
Hiero Ca1.svg
U28 U28 D1i i
Hiero Ca2.svg
Джаджаи (Ḏȝḏȝj). Туриналъул сияхІалда — Бабти Хасехемуи, Sesochris
Абидусалъул сияхІалда гьечІо II Наслуялъул ахиралъул цо-цо пиргІавнал, жидеда гьоркьоб къец букІун батизе бегьулел.


III Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

15–19 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
15
Hiero Ca1.svg
V30D28Z1
Hiero Ca2.svg
Небка (Nb-kȝ). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Санахт, Necherophes
16
Hiero Ca1.svg
HASHD45V17
Hiero Ca2.svg
Джосер-Са (...-ḏsr-sȝ)[3]. Туриналъул сияхІалда — Джосер Джосер, ХІор-нечери-хет Tosorthos
17
Hiero Ca1.svg
t
t
M17
Hiero Ca2.svg
Тети (Ttj). Туриналъул сияхІалда — Джосер-ти Сехемхет, Tyreis
18
Hiero Ca1.svg
O34I10S29
Hiero Ca2.svg
Седжес (Sḏṣ). Туриналъул сияхІалда — ХІуджефа. Хаба, ХІуджефа II, Sephuris
19
Hiero Ca1.svg
nfrkAra
Hiero Ca2.svg
Неферкара (Nfr-kȝ Rˁ). Туриналъул сияхІалда — ХІуни. ХІуни, Mesochris
Седжес абулеб рагІи ккола НекІсияб Египеталъул къаламчагІаз цІар лъаларев пиргІавнасул бакІалда тІокІцІар хІисабалда хъвалеб букІараб рагІи, жиндир магІнаги "гьечІев", "гьоркьов тарав" абураб. Гьебго хІисабалда цогидал Туриналъул ва Саккараялъул сияхІазда хІалтІизабун буго ХІуджифа абураб рагІи.

IV Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

20–25 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
20
Hiero Ca1.svg
snfrw
Hiero Ca2.svg
Снеферу (Snfr-wj). Туриналъул сияхІалда — Сенефер Sôris
21
Hiero Ca1.svg
Aa1
f
w
Hiero Ca2.svg
Хуфу (Ḫ(w)j.f w(j)). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Хеопс
22
Hiero Ca1.svg
raDdf
Hiero Ca2.svg
Джедефра (Ḏd.f Rˁ). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Раджедеф, Ratoises
23
Hiero Ca1.svg
ra
N28
a
f
Hiero Ca2.svg
Хафра (Ḫʿj-f-Rʿ). Туриналъул сияхІалда бащдаб цІар гурони гьечІо. Хауфра, Chephren
24
Hiero Ca1.svg
raY5
n
kA
Z2
Hiero Ca2.svg
Менкаура (Mn-kȝ.w-Rˁ). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Mykerinos
25
Hiero Ca1.svg
A50O34
O34
kA
f
Hiero Ca2.svg
Шепсескаф (Špṣṣ-kȝ.f). Туриналъул сияхІалда цІар гьечІо. Serberchêres

V Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

26–33 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
26
Hiero Ca1.svg
wsrskA
f
Hiero Ca2.svg
Усиркаф (Wsr-kȝ-f). Туриналъул сияхІалда цІаралъул бащдаб тІагІараб буго. Усиркара
27
Hiero Ca1.svg
raD62w
Hiero Ca2.svg
СахІура (Sȝḥ w Rˁ). Туриналъул сияхІалда букІараб цІар тІагІун буго. Небхау
28
Hiero Ca1.svg
kAkAi
Hiero Ca2.svg
Какаи (Kȝ-kȝ-j) Нефериркара Какаи, Nephercheres (Νεφερχέρης)
29
Hiero Ca1.svg
ranfrf
Hiero Ca2.svg
Ранефереф (Неферефра) (Nfr.f Rˁ) Неферефра, Cheres
30
Hiero Ca1.svg
ra
n
F12 s
D21
Hiero Ca2.svg
Ниусирра (N.wsr Rˁ) Ниусирра Ини
31
Hiero Ca1.svg
G5mnkA
kA
kA
Hiero Ca2.svg
МинкаухІор (Mn-kȝw-Ḥr) МинкаухІор Каиу, Mencheres
32
Hiero Ca1.svg
raDdkA
Hiero Ca2.svg
Джедкара (Ḏd-kȝ-Rˁ). Туриналъул сияхІалда — Джед. Джедкара Исеси, Tancheres
33
Hiero Ca1.svg
wn
n
is
Hiero Ca2.svg
Унис (Wnjs). Гьабго цІар буго Туриналъул сияхІалдаги. Унас, ХІор-ваджи-тави, Onnos
28-б номералдаса хадув гьечІо пиргІавн Шепескара

VI Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

34–39 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
34
Hiero Ca1.svg
t
t
i
Hiero Ca2.svg
Тети (Ttj) Тети II, СихІотеп-тауи
35
Hiero Ca1.svg
rawsrskA
Hiero Ca2.svg
Усиркара (Wsr-kȝ-Rˁ)
36
Hiero Ca1.svg
raU7
r
ii
Hiero Ca2.svg
Мерира (Mry Rˁ) Пипи I, Мери-тауи
37
Hiero Ca1.svg
raU6r
n
Hiero Ca2.svg
Меринра (Mry.n-Rˁ) Немтиемсаф Меринра I
38
Hiero Ca1.svg
ranfrkA
Hiero Ca2.svg
Неферкара (Nfr-kȝ-Rˁ) Пипи II, Phiops II.
39
Hiero Ca1.svg
N5U7
n
G42mV16
f
Hiero Ca2.svg
Меринра Саемсаф (Mr-n-Rˁ-Nmti-m-sȝ.f) Немтиемсаф Меринра II
Лъеберал ичІабилеб картушалдаса байбихьула кІиабилеб кьер. ТІоцебесеб хиси ккараб заманалъул VII наслуялъул цониги пиргІавн рехсон гьечІо сияхІалда.

VIII Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

40–47 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
40
Hiero Ca1.svg
raR8kA
Hiero Ca2.svg
Нечеркара СиптахІ (Nṯr-kȝ-Rˁ)
41
Hiero Ca1.svg
ramn
n
kA
Hiero Ca2.svg
Менкара (Mn kȝ Rˁ)
42
Hiero Ca1.svg
ranfrkA
Hiero Ca2.svg
Неферкара (Nfr-kȝ-Rˁ) Неферкара II
43
Hiero Ca1.svg
N5nfrD28V30D58ii
Hiero Ca2.svg
Неферкара Неби (Nfr-kȝ-rˁ nbjj)
44
Hiero Ca1.svg
N5R11D28U4A33
Hiero Ca2.svg
Джедкара Шемаи (Ḏd kȝ rˁ šm3j)
45
Hiero Ca1.svg
N5nfrD28
Aa1
n
d
G43D56
Hiero Ca2.svg
Неферкара Хенду (Nfr kȝ rˁ ḫndw)
46
Hiero Ca1.svg
G5U7D21
n
Hiero Ca2.svg
МеринхІор (Mr n Ḥr)
47
Hiero Ca1.svg
O34nfrD28
Hiero Ca2.svg
Синеферка (S.nfr kȝ) Неферками
48–56 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
48
Hiero Ca1.svg
ran
kA
Hiero Ca2.svg
Никара (N-kȝ-rˁ)
49
Hiero Ca1.svg
N5nfrD28
X1
r
D21
E23
Hiero Ca2.svg
Неферкара Тереру (Nfr kȝ rˁ tr(r)rw)
50
Hiero Ca1.svg
G5nfrD28
Hiero Ca2.svg
НеферкахІор (Nfr-kȝ-Ḥr)
51
Hiero Ca1.svg
N5nfrD28Q3
Q3
iiS29n
D58
Hiero Ca2.svg
Неферкара Пеписенеб (Nfr-kȝ-Rˁ pjpj snb)
52
Hiero Ca1.svg
O34
D28
F35D36
n
W24G43
Hiero Ca2.svg
Синеферка Ану (Snfr-kȝ ˁnw) Неферками Ану
53
Hiero Ca1.svg
N5A28D28
Z2
Hiero Ca2.svg
Къакаура (Qȝj-kȝw-Rˁ) Къакара Иби
54
Hiero Ca1.svg
N5nfrD28
Z2
Hiero Ca2.svg
Неферкаура (Nfr kȝ.w Rˁ) Неферкаура II
55
Hiero Ca1.svg
G5nfrD28
Z2
Hiero Ca2.svg
НеферкаухІор (Nfr-kȝ.w Ḥr)
56
Hiero Ca1.svg
N5nfrir
D28
Hiero Ca2.svg
Неферирикара (Nfr-jrj kȝ Rˁ)

XI–XII Наслаби[хисизабизе | код хисизабизе]

57–61 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
57
Hiero Ca1.svg
N5
V30
P8
Hiero Ca2.svg
НебхІапетра (Nb-ḥȝpt-Rˁ) МентухІотеп II
58
Hiero Ca1.svg
rasS34D28
Hiero Ca2.svg
Санхкара (S.ˁnḫ-kȝ-Rˁ МентухІотеп III
59
Hiero Ca1.svg
rasR4
t p
ib
Hiero Ca2.svg
СихІотепибра (S. ḥtp-jb-Rˁ) АменемхІат I, Amenemes
60
Hiero Ca1.svg
raxprkA
Hiero Ca2.svg
Хеперкара (Ḫpr-kȝ-Rˁ) Сенусрет I, Sesonchosis
61
Hiero Ca1.svg
N5
S12
D28 D28
D28
Hiero Ca2.svg
Небкаура (Nbw-kȝw-Rˁ) АменемхІат II
62–65 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
62
Hiero Ca1.svg
N5N28L1
Hiero Ca2.svg
Хахеперра (Ḫˁ-ḫpr-Rˁ) Сенусрет II
63
Hiero Ca1.svg
raN28D28 D28
D28
Hiero Ca2.svg
Хаикаура (Ḫˁj-kȝw-Rˁ) Сенусрет III
64
Hiero Ca1.svg
ra
n
U5a
t
Hiero Ca2.svg
Нимаатра (Nj-mˁȝt-Rˁ) АменемхІат III, Ammenemes, Lamares
65
Hiero Ca1.svg
raU5
a
xrww
Hiero Ca2.svg
Маахерура (Mȝˁ-ḫrw-Rˁ) АменемхІат IV, Ammenemes

XVIII Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

66–74 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
66
Hiero Ca1.svg
ra
nb
F9
t t
Hiero Ca2.svg
НебпехІтира (Nb-pḥtj-Rˁ) АхІмос I, Amosis
67
Hiero Ca1.svg
raD45kA
Hiero Ca2.svg
Джесеркара (Ḏsr-kȝ-Rˁ) АменхІотеп I, Amenopis
68
Hiero Ca1.svg
ra
O29
xprkA
Hiero Ca2.svg
ГІахеперкара (ˁȝ-ḫpr-kȝ-Rˁ) Тутмос I
69
Hiero Ca1.svg
ra
O29
xprn
Hiero Ca2.svg
ГІахеперинраа (ˁȝ-ḫpr-n-Rˁ) Тутмос II
70
Hiero Ca1.svg
ra
mn
xpr
Hiero Ca2.svg
Менхеперра (Mn-ḫpr-Rˁ) Тутмос III ТІадегІанав
71
Hiero Ca1.svg
N5
O29
L1Z2s
Hiero Ca2.svg
ГІахеперура (ˁȝ-ḫprw-Rˁ) АменхІотеп II, Amenopis II
72
Hiero Ca1.svg
ra
mn
xprZ2s
Hiero Ca2.svg
Менхеперура (Mn-ḫprw-Rˁ) Тутмос IV
73
Hiero Ca1.svg
ramAatnb
Hiero Ca2.svg
Небмаатра (Nb-Mȝˁt-Rˁ) АменхІотеп III, Amenopis III
74
Hiero Ca1.svg
ra
Dsr
xpr
Z2
rastp
n
Hiero Ca2.svg
Джесерхеперура-Сетепенра (Ḏsr-ḫprw-Rˁ-stp-n-Rˁ) ХІоремхІеб

XIX Наслу[хисизабизе | код хисизабизе]

75–76 картушал
Картуш СияхІалда бугеб цІар (транслитерация) Цойги цІар/грек мацІалда цІар
75
Hiero Ca1.svg
ra
mn
F9
t t
Hiero Ca2.svg
МенпехІтира (Mn-pḥtj-Rˁ) Рамсес I, Menophres
76
Hiero Ca1.svg
ramAatmn
Hiero Ca2.svg
Менмаатра (Mn-Mȝˁt-Rˁ) Сети I, Sethos

СияхІалъул ахир[хисизабизе | код хисизабизе]

Картушазул 3-б кьер буго сияхІалъул графикияб ахир. Гьеб фризалда руго цохІо I Сетил кІиябго цІаралъул (жиндирго ва тах цІаралъул) картушал:

СияхІалъул ахир

ХІужжаби[хисизабизе | код хисизабизе]

  1. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Zürch 1994.
  2. 2,0 2,1 Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum Weltwunder (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Band 30). 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Philipp von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-1142-7.
  3. (!) СияхІалда бугеб цІаралъул тІоцебесеб иероглиф цІализе бажарулареб хІалалъ тІаса ун буго

КъватІисел линкал[хисизабизе | код хисизабизе]