Халип:Карточка

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пайда босизе Пайда босизе

Гьаб мета-шаблон буго халипал-карточкаби гьаризе бугеб.

Синтаксис

{{{тІаса0}}}
{{{тІаса}}}
{{{тІаса2}}}
{{{тІаса3}}}
{{{сурат}}}
{{{гъоркьхъвай}}}
{{{сурат2}}}
{{{гъоркьхъвай2}}}
{{{сурат3}}}
{{{гъоркьхъвай3}}}
{{{бетІер1}}}
{{{мартабат2}}} {{{текст2}}}
{{{бетІер3}}}
{{{мартабат4}}} {{{текст4}}}
{{{бетІер5}}}
{{{мартабат6}}} {{{текст6}}}
{{{бетІер7}}}
{{{мартабат8}}} {{{текст8}}}
{{{бетІер9}}}
{{{мартабат10}}} {{{текст10}}}
{{{гъоркьа}}}
{{Карточка
|тІацІар =
|стиль_тІацІар =
|класс_лага =
|стиль_лага =
|цІар =
|тІаса0 =
|класс_тІаса0 =
|стиль_тІаса0 =
|тІаса =
|класс_тІаса =
|стиль_тІаса =
|тІаса2 =
|класс_тІаса2 =
|стиль_тІаса2 =
|тІаса3 =
|класс_тІаса3 =
|стиль_тІаса3 =
|сурат =
|класс_сурат =
|стиль_сурат =
|гъоркьхъвай =
|стиль_гъоркьхъвай =
|сурат2 =
|класс_сурат2 =
|стиль_сурат2 =
|гъоркьхъвай2 =
|стиль_гъоркьхъвай2 =
|сурат3 =
|класс_сурат3 =
|стиль_сурат3 =
|гъоркьхъвай3=
|стиль_гъоркьхъвай3 =
|стиль_бутІрул =
|стиль_мартабатал =
|стиль_текст =
| бетІер1 =
| мартабат2 =
| текст2 =
| бетІер3 =
| мартабат4 =
| текст4 =
| бетІер5 =
| мартабат6 =
| текст6 =
| бетІер7 =
| мартабат8 =
| текст8 =
| бетІер9 =
| мартабат10 =
| текст10 =
|стиль_гъоркьа =
|класс_гъоркьа =
|гъоркьа =
|стиль_гъоркь =
}}

ХІадурараб

{{Карточка
|тІацІар =
|стиль_тІацІар =
|класс_лага =
|стиль_лага =
|цІар =
|тІаса0 =
|класс_тІаса0 =
|стиль_тІаса0 =
|тІаса =
|класс_тІаса =
|стиль_тІаса = background:#abe
|тІаса2 =
|класс_тІаса2 =
|стиль_тІаса2 =
|тІаса3 =
|класс_тІаса3 =
|стиль_тІаса3 =
|сурат =
|класс_сурат =
|стиль_сурат =
|гъоркьхъвай =
|стиль_гъоркьхъвай =
|сурат2 =
|класс_сурат2 =
|стиль_сурат2 =
|гъоркьхъвай2 =
|стиль_гъоркьхъвай2 =
|сурат3 =
|класс_сурат3 =
|стиль_сурат3 =
|гъоркьхъвай3=
|стиль_гъоркьхъвай3 =
|стиль_бутІрул = background:#eaecf0
|стиль_мартабатал = textalign:left
|стиль_текст = textalign:left
| бетІер1 =
| мартабат2 =
| текст2 =
| бетІер3 =
| мартабат4 =
| текст4 =
| бетІер5 =
| мартабат6 =
| текст6 =
| бетІер7 =
| мартабат8 =
| текст8 =
| бетІер9 =
| мартабат10 =
| текст10 =
|стиль_гъоркьа = background:#abe
|класс_гъоркьа = 
|гъоркьа =
}}

Параметраби

аслиял

цІар
Шаблоналъул цІар, жибги хІалтІизабулел инструментал шаблон хІалтІизабулел гьумеразда битІун хІалтІизе къварегІунеб. Бигьалъиялъе хІалтІизабизе беьула {{subst:PAGENAME}}.
тІаса
Таблицаялъул тІасияб рахъалда бихьизабулеб текст. ГІемерисеб гьеб букІуна макьъалаялъул предметалъул цІар.
тІаса2
Таблицаялъул тІасияб рахъалда тІадеги бихьизабулеб текст. ХІалтІизабула эбелаб мацІалда цІар бихьизабизе.
тІаса3
ТІадеги текст, таблицаялъул тІасияб рахъалда бихьизабулеб.
сурат
Таблицаялъул кваранаб рахъалда аслияб цІарул бетІералда гъоркь (бетІераздаса/сияхІаздаса кваранидехун) бихьизабулеб сурат. Сурат параметралъ биччала бхьизабиялъе стандартияб викикод. Параметразул батІи-батІиял тайпабазе бегьула хІалтІизабизе {{Форматирование сурат}}. ГІемерисеб хІалтІизабизе лъикІаб буго код {{wikidata|P18|{{{сурат|}}}|caption={{{подпись|}}}}}.
гъоркьхъвай
Суруталда гъоркь бугеб хъвай-хъвагІи. Сурат кьун бугони гурони бихьизабуларо, {{wikidata|P18}} хІалтІизабун бугони цІечІого тола.
сурат2
ТІадеги сурат.
сурат3
ТІадеги сурат.
бетІерn
ХІалтІизабула кьтералда бутІрул гьаризе. Гьаб ва хадусеб 2 параметр хІалтІиялъе шартІ буго n≥1.
мартабатn
Текс хъвазе хІалтІизабула
текстn
Хаслъизабурал шаблон-карточкабазда параметрал росизе хІалтІиазбула.
гъоркьа
Карточкаялъул гъоркьияб рахъалда тексталъе хІалтІизабула.
гъоркьаn
Таблицаялъул гІеблъиялда шаблоналъул лагадул гъоркьа бугеб параметр (бутІрузда/мартабатазда ва текстазда).

Стилал

стиль_лага
ХІалтІизабула тІолго карточкаялъе, гІемерисеб — гьелъул гІеблъи бихьизабизе, мисалалъе, width:300px;
стиль_тІаса
ХІалтІизабула «тІаса» параметралъе, мисаллалъе, фоналъул кьер, тексталъул позиция (бакьулъ) яги хатІалъул роцен бихьизабизе : text-align:center;, background: #000000;, font-size:medium;
стиль_тІасаn
Таблицаялда тІаса бунгнеб тІадеги тексталъул параметрал хисизабизе хІлтІизабула, мисалалъе, курсив хъвай инабизе: font-style:normal;
стиль_сурат
ХІалтІизабула сурат бугеб къотІелалъе
стиль_суратn
ХІалтІизабула тІадеги сурат бугеб къотІелалъе
стиль_гъоркьхъвай
ХІалтІизабула сураталъул гъоркьваялъе
стиль_бутІрул
Гьаб стилалъул кумекалдалъун рекъезаризе бегьула бутІрул рихьизарулеб къагІида, ва бегьула гьединго кьер бихьизабизе: background: #a3eea3;
стиль_бетІерn
N мухъалда бугеб цо бетІералъе хІалтІизабула
стиль_мартабатал
ХІалтІизабула мартабатазе
стиль_мартабатn
N мухъалда бугеб цо мартабаталъе хІалтІизабула.
стиль_текст
Тексталъе хІалтІизабула.
стиль_текстn
N мухъалда бугеб цо тексталъе хІалтІизабула.
стиль_гъоркьа
стиль_гъоркьаn
CSS-стилал, жал гъоркьиял къотІелабазе ( гъоркьа ва гъоркьаn) хІалтІизаризе кколел.

викибаянал

викибаяналn
Подставляет значение из указанного параметра Викиданных в поле текста, если текст в этой строке определён. Если в поле текста передано значение -, то значение из Викиданных будет скрыто.

Ресал

КІийиде рикьарал къотІелал

Если для параметра Тексn праметралъе маратабатn баянлъун гьечІони, текстn жибго гІатІилъула 2 къотІелалъ.

РукІинчІого рукІине бегьулел къотІелал

Мартабт бугеб, амма текст гьечІеб мухъ бихьизабуларо. Гьелъ рес кьола бигьаго Это позволяет легко создавать рукІине тІадл гьечІел парметраби гІуцІизе:

|мартабт5 = Халкъ
|текст5 = {{{халкъ|}}}

Гьедин, халкъ параметр кьечІого тани, «Халкъ» мухъ бихьизабуларо.

Необязательные заголовки

Таким же образом можно организовать необязательные заголовки. Следующий пример будет выводить бетІер «Структура», если параметры содержимое и размещение определены:

|бетІер5 = {{#if:{{{содержимое|}}}{{{размещение|}}}|Структура}}
|мартабат6   = Содержимое
|текст6   = {{{содержимое|}}}
|мартабат7   = Размещение
|текст7   = {{{размещение|}}}

Если есть бетІерN, то текстN и мартабатN игнорируются. Если нет заданного заголовкаN, то показываются текстN и мартабатN.

|бетІер1 = {{{бетІер1|}}}
|мартабат1   = {{{мартабат1|}}}
|текст1   = {{{текст1|}}}
|бетІер1 = бетІер_текст
|мартабат1   = мартабат_текст
|текст1   = текст_текст
бетІер_текст
|бетІер1 = 
|мартабат1   = мартабат_текст
|текст1   = текст_текст
мартабат_текст текст_текст

Оформление параметров

Для оформления параметра можно использовать функцию парсера «#if». Например, следующие строки добавят к параметру текст6 подпись кг, если этот параметр определён:

|мартабат6 = Масса
|текст6 = {{#if:{{{масса|}}} |{{{масса}}} кг}}

А расстановку ссылок на страницы можно организовать с помощью «#switch», например:

|мартабат6   = Раса
|текст6   = {{#switch:{{{раса|}}}
 |Европеоиды  = [[Европеоидная раса|Европеоиды]]
 |Негроиды   = [[Негроидная раса|Негроиды]]
 |Монголоиды  = [[Монголоидная раса|Монголоиды]]
 |{{{раса|}}}

ЦІечІеб шаблон насху гьабизе

{{Карточка
|цІар        = {{subst:PAGENAME}}
|стиль_лага    = 
|тІаса0      = 
|стиль_тІаса0   = 
|тІаса      = 
|стиль_тІаса   = background:#76E3B4;
|тІаса2      = 
|стиль_тІаса2   = 
|сурат    = 
|стиль_сурат = 
|гъоркьхъвай      = 
|стиль_гъоркьхъвай   = 
|стиль_бутІрул = background: #98E8C6;
|стиль_мартабатал    = background:#C1EFDB
|стиль_текст   = 

|бетІер1  = 
|мартабат1    = 
|текст1    = 
|викибаянал1 = 

|бетІер2  = 
|мартабат2    = 
|текст2    = 
|викибаянал2 = 

|бетІер3  = 
|мартабат3    = 
|текст3    = 
|викибаянал3 = 

|бетІер4  = 
|мартабат4    = 
|текст4    = 
|викибаянал4 = 

|бетІер5  = 
|мартабат5    = 
|текст5    = 
|викибаянал5 = 

|бетІер6  = 
|мартабат6    = 
|текст6    = 
|викибаянал6 = 

|бетІер7  = 
|мартабат7    = 
|текст7    = 
|викибаянал7 = 

|бетІер8  = 
|мартабат8    = 
|текст8    = 
|викибаянал8 = 

|бетІер9  = 
|мартабат9    = 
|текст9    = 
|викибаянал9 = 

|бетІер10 = 
|мартабат10   = 
|текст10   = 
|викибаянал10 = 

 ...

|бетІерN  = 
|мартабатN    = 
|текстN    = 
|викибаяналN = 

|стиль_гъоркьа = background:#baffb7;
|гъоркьа    = 
}}<noinclude>
{{doc}}
</noinclude>

Примерный шаблон для карточки персоны

{{Карточка
|цІар        = {{subst:PAGENAME}}
|стиль_лага    = 
|тІаса      = {{карточка/цІар|{{{цІар|}}}}}
|стиль_тІаса   = 
|тІаса2      = {{карточка/оригинал имени|{{{оригинал имени|}}}}}
|стиль_тІаса2   = 
|сурат    = {{wikidata|p18|{{{фото|}}}|caption={{{подпись|}}}}}
|стиль_сурат = 
|стиль_бутІрул = 
|стиль_мартабатал    = 
|стиль_текст   = 

|мартабат1    = цІар при рождении
|текст1    = {{{цІар при рождении|}}}
|викибаянал1 = p1477

|мартабат2    = Дата рождения
|текст2    = {{wikidata/p569|{{{дата рождения|}}}|{{{дата смерти|}}}}}

|мартабат3    = Место рождения
|текст3    = {{{место рождения|}}}
|викибаянал3 = p19

|мартабат4    = Дата смерти
|текст4    = {{wikidata/p570|{{{дата смерти|}}}|{{{дата рождения|}}}}}

|мартабат5    = Место смерти
|текст5    = {{{место смерти|}}}
|викибаянал5 = p20

|мартабат6    = Гражданство
|текст6    = {{{гражданство|}}}
|викибаянал6 = p27

|мартабат7    = Сценические имена / Прозвище
|текст7    = {{{прозвище|}}}
|викибаянал7 = p1449

|бетІер10 = {{wikidata|p856|{{{сайт|}}}}}

|гъоркьа    = {{карточка/Викигъамас|{{{викигъмас|}}}|{{карточка/цІар|{{{цІар|}}}}}}}
}}

HTML-алдаса конвертация

html-алда хъварал (div элементал хІалтІизарулел) шаблрнал карточкаялъул кьучІалде (гьелъул кьучІалда буго table элемент) буссинабулаго, гьаризе ккола хадусел хиса-басиял:

 • бетІераб фреймалъул гІеблъи кІо гьабизе (width хаслъи) 10px-алъ;
 • жанисеб нахъекъай гьитІин гьабизе (padding хаслъи) гьенибго 2px-алъ;
 • загьирго тексталъе кІодолъива бицалъи кьезе(хаслъи ва параметрfont-weight: normal ва гь. ц.).

Балагье гьединго