Википедия:Макъалаби гІуцІа-кІутІи

Википедия — эркенаб энциклопедия сайталдасан материал
Перейти к навигации Перейти к поиску

Википедиялъул макъалабузул стилалъул рахъалъ цо ккураб сипат-мухъ букІиналъеги хис-бас гьабизе санагІалъи букІиналъеги, хадур рилъа гъоркьегІан кьун ругел макъалаби гІуцІа-кІутІиялъул асасазда.

Рекъараб буго гьел асазда рекъон киналго макъалаби ругони. Амма гьебго заманалда, чІван-къотІун гьел асазда нахъ рилъин тІадаб гьечІо. РакІалда чІезабизе ккола: аслияб жо буго макъала берцинго гІуцІа-кІутІараб гуребги, лъикІаб, информациялъул рахъалъ бечедаб ва кинаб букІниги рахъалде гьетІи гьечІеб букІин.

Макъалаялъул гІуцІи[код хисизабизе]

Макъалаялъул аслияб текст[код хисизабизе]

Рубрикация[код хисизабизе]

Типографика[код хисизабизе]

Лъалхъул ишараби[код хисизабизе]

КІичІби[код хисизабизе]

Малъал[код хисизабизе]

Тире (—) ва дефис (–)[код хисизабизе]

Цогидал ишараби[код хисизабизе]

Минус (-)[код хисизабизе]

Проценталъул, промиллалъул, номералъул ва параграфалъу гІалматал[код хисизабизе]

Хас гьабун бихьизаби[код хисизабизе]

Бащдалъ бицатаб хатІ[код хисизабизе]

Курсив[код хисизабизе]

Бащдалъ бицатаб курсив[код хисизабизе]

Лъалхъул ишараби рихьизари[код хисизабизе]

Тексталъул роцен[код хисизабизе]

Тархал[код хисизабизе]

Формулабазулъ тархал[код хисизабизе]

формулабазулъ тархал хъвалаго (<math>...</math> тегазда жанир) хІалтІизабе:

  • фигураялъулал кІичІаби, жинца бутІадул рахъ батІа гьабулеб верголалда сверун: {,} (гурони гьелдаса хадуб баккул къваригІел гьечІеб чІобогояб бакІ);
  • тІеренаб гьоркьобакІ:\, азарил тІелал ратІа гьабулелъе;
  • \cdot экспоненциалияб хъвай-хъвагІиялъе (балагье ВП:Кьаби), жиб ⋅ (U+22C5 dot operator, &sdot; (хІалтІизабула {{e}} ва {{val}}шаблоназулъ), мисалалъе,
<math> \pi = 3{,}1416 </math>
<math> 10^6 = 1\,000\,000 </math>
<math> 1{,}2 \cdot 10^6 </math>

Тархал хъвай-хъвагІиялдалъун яги сифрабаздалъун бихьизаби[код хисизабизе]

Тархал рихьизариялъул жубараб къагІида[код хисизабизе]

Диапазонал[код хисизабизе]

Румалъулал сифраби хІалтІизри[код хисизабизе]

АнцІил гурел системабазул тархал хъвай[код хисизабизе]

Къо-моцІ ва заман[код хисизабизе]

Азарсон, эра, гІасру, анцІсон, сон[код хисизабизе]

Азарсон[код хисизабизе]

Эра[код хисизабизе]

ГІасру[код хисизабизе]

АнцІсон[код хисизабизе]

Сонал — заманадул интервалал[код хисизабизе]

Календарияб гуреб сон[код хисизабизе]

Гьижрияб ва григоринияб къагІидаби[код хисизабизе]

Цогидал календарал[код хисизабизе]

Сордо-къойил заман[код хисизабизе]

Борценалъул бутІаби[код хисизабизе]

Процентал ва промилле[код хисизабизе]

БокІнилал градусал, минутал и секундал[код хисизабизе]

Географиялъулал координатал[код хисизабизе]

Къокъ хъвай[код хисизабизе]

Сон абураб рагІи[код хисизабизе]

Цитатаби[код хисизабизе]

Этимология (рагІи бачІин)[код хисизабизе]

ГІуцІа-кІутІи[код хисизабизе]

Этимология бихьизабулел рагІаби[код хисизабизе]

КъватІисел мацІаздаса рачІарал рагІаби[код хисизабизе]

Макъалабазда жанир сияхІал[код хисизабизе]

Таблицаби[код хисизабизе]

Кьералъулаб оформление[код хисизабизе]

Иллюстрациял[код хисизабизе]

Иллюстрациязда гъоркьхъвай[код хисизабизе]

Формулаби[код хисизабизе]

Баянал[код хисизабизе]

Баянал гІуцІи[код хисизабизе]

Балагье гьединго[код хисизабизе]

ХІужжаби[код хисизабизе]