Роже Гароди

Материал из Wikipedia
Перейти к: навигация, поиск

Роже Гароди (Roger Garaudy; 1913 - ), французазул хъвадарухьан, философ, Франциялъул Коммунист партиялъул ЦКялъул член, коммунистазул «Юманите» газеталъул бетIерав редактор.